Çevre Politikası

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, çalışmalarımız esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda İlkab olarak ;

  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
  • Elektrik, yakıt ve su kaynaklarının tüketiminin azaltılması için tedbirler alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanması,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönündeki faaliyetlerimizi periyodik olarak yöneterek, çevresel bilinci arttırarak örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.